Välkommen till Meijer Advokabyrå

 

Verksamhetsinriktning

  • Affärsjuridik
     
  • Brottmål
     
  • Familjerätt
     

Rättsskydd och Allmän rättshjälp förmedlas

Kontaktuppgifter
Tel: 031-724 43 35
Mobil: 0704-610 710
Fax: 031-724 27 01
E-post: jan-otto@meijeradvokatbyra.se
Kronhusgatan 11
411 05 Göteborg